Satranç Oynamak Caiz Midir?

Satranç Oynamak Caiz Midir?

Satranç oynamak caiz midir? ...

Vahhabilik nedir? Bunların amacı nedir?

Vahhabilik nedir? Bunların amacı nedir?

Suudi Arabistan'da bulunan bir mezheptir. Vahhabilik mezhebinin bazı görüşleri Ehl-i Sünnete terstir... ...

Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Ticaretle meşgul olan bir müslümanın özen göstermesi gereken ilk önemli konu, haram kılınan malların satışını yapmamaktır. Allah bir şeyi haram kılmışsa, onun bedelini de haram kıl ...

Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız?

Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız?

Sırat-ı mustakim üzere olmak evvela Kur'an'ı bilmekle olur. Kur'an'ın yolu dosdoğru (mustakim) yoldur... Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız? Hangi sıfat ve vasıflara s ...

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

MİSVAK'IN TARİFİ Sivak (misvak) sözlükte oğmak, oğuştunnak ve bunu yapmak için kullanılan alet anlamındadır. Şer'i ıstılahta, dişlerde ve-dişlerin etrafında bulunan sanlığın ve bun ...

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İslâm dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun ...

Kur’an’da ‘insanların çoğu yanlış yoldadır’ buyruluyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da ‘insanların çoğu yanlış yoldadır’ buyruluyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Kur'an'ı Kerimde 'İnsanların  çoğunluğa uyarsan seni doğru yoldan saptırırlar' buyruluyor... ...

Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Ticaretle meşgul olan bir müslümanın özen göstermesi gereken ilk önemli konu, haram kılınan malların satışını yapmamaktır. Allah bir şeyi haram kılmışsa, onun bedelini de haram kılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şarapla ilgili olarak "İçilmesini haram kılan Allah`u Teâlâ satılmasını da haram kıldı. " (Ebû Davud, Büyû, 64) buyurarak meseleyi gayet açık bir şekilde belirlemiştir. Aynı şekilde mümin bir ...

Read more

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

MİSVAK'IN TARİFİ Sivak (misvak) sözlükte oğmak, oğuştunnak ve bunu yapmak için kullanılan alet anlamındadır. Şer'i ıstılahta, dişlerde ve-dişlerin etrafında bulunan sanlığın ve buna benzer diğer şeylerin giderilmesini sağlamak amacıyla misvak ağacından yapılmış çubuğun veya buna benzer çöven ve sabun gibi şeylerin kullanılması demektir. MİSVAK'IN HÜKMÜ: Misvak, fıtratın sünnetlerinden (yani sünnetten veya d ...

Read more

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İslâm dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara, inanılması zorunlu din ilkeleri denir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğrulanmadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhang ...

Read more


© 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Caizmi.net © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı İlerleyin