You Are Here: Anasayfa » Posts tagged "Tasavvuf"

“Allaha Yakınlık İçin Vesile Arayın” Ayetini Nasıl Anlamalıyız?

Sorunun Detayı: "Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz." Maide 35 ayetini Allah'a yaklaşmak için hocalarda, şeyhlerde vesile arayın gibi anlayanlar var, bu ayetten çıkarılması gereken anlam bu mudur? ...

Read more

İslam’da Nefsi Terbiye ve Mertebeleri

Allah (c.c.) bize nefisle mücadeleyi öğretir. Eğer nefsinle mücadele etmezsen nefsin büyür ve öyle bir hale gelir ki onu zaptedemezsiniz. Nefis çocuk gibidir. İlgileneceksin fakat çok şımartmayacaksın. İslam bize hayatın içerisinde kalarak takva olabileceğimizi öğretir. ...

Read more


© 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Caizmi.net © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı İlerleyin