You Are Here: Anasayfa » İtikadi Meseleler

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İslâm dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara, inanılması zorunlu din ilkeleri denir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğrulanmadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhang ...

Read more

Tağut Nedir?

Tağut manası itibariyle 'azgın olan, haddi aşan, makamını aşan' anlamlarına gelir. Kısacası tağut haddini aşmaktır. Bu bir insan da olabilir, devlet de olabilir ...

Read more


© 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Caizmi.net © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı İlerleyin