You Are Here: Anasayfa » Abdest » Misvak kullanmanın hükmü nedir?

Misvak kullanmanın hükmü nedir?
kez izlendi

MİSVAK’IN TARİFİ

Sivak (misvak) sözlükte oğmak, oğuştunnak ve bunu yapmak için kullanılan alet anlamındadır. Şer’i ıstılahta, dişlerde ve-dişlerin etrafında bulunan sanlığın ve buna benzer diğer şeylerin giderilmesini sağlamak amacıyla misvak ağacından yapılmış çubuğun veya buna benzer çöven ve sabun gibi şeylerin kullanılması demektir.

MİSVAK’IN HÜKMÜ:
Misvak, fıtratın sünnetlerinden (yani sünnetten veya dinden) dir. Çünkü misvak, kullanmakla hem ağız temizlenir hem de kullanan kişiden Allah’ın razı olması­na sebep olur. Hz. Peygamber (a.s.): “Misvak ağzın titizliği, Rabbinin de razılığı­dır. “(l) buyurmuştur. Bu hadis misvağın belirli bir vakte ve duruma tahsisinin söz konusu olmadığının delilidir. Buna göre her vakitte misvak kullanmak müekked sünnetlerdendir. Hiç bir halde vacip değildir.

Çünkü Peygamber (a.s.): “Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydı, her namaz öncesinde misvak kullanmalarını emrederdim .. ” diye buyurmuştur. İmam Ahmed’in bir rivayeti ise: “Her bir abdestle birlikte misvak kullanmalarını emrederdim.” (2) şeklindedir. Buhari”nin ise kesinlik ifade eden bir siğa ta’liki bulunmaktadır. Onun : “Her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.” şeklindeki ta’likleri de sahihtir. Fakihlerin kimisi şöyle demiştir: Misvak kullanmanın müekket bir sünnet olduğunda ulema ittifak etmişlerdir. Çünkü Hz. Resulullah (a.s.) bunu kullanmayı teşvik etmiş, kendisi de sürekli kullanmıştır.

Fakihlere göre misvak kullanmanın hükmüne gelince: Hanefilere göre her abdest alışta mazmaza esnasında misvak kullanmak sünnettir. Malikilere göre ise mazmazadan önce misvak kullanmak abdestin faziletlerindendir. Çünkü Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydı, her abdest
alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.” (1) Şu kadar var ki abdest alırken mazmaza esnasında misvak kullanmayı unutacak olursa namazdan önce misvak kullanması mendup olur. Şafii ve Hanbelllere göre her namaz esnasında misvak kullanmak müstehap bir sünnettir. Çünkü cemaatin rivayet ettiği şekilde az önce geçen Ebu Hureyre’nin hadisi, buna delil teşkil etmektedir.

“Eğer ümmetime zorluk vermeyecek olsaydı, her namaz esnasında onlara misvak kullanmalarını emrederdim. ” Abdest alınırken aynı şekilde elleri yıkadıktan ve mazmazadan önce de misvak kullanmak sünnettir. Uyku, yemek, açlık, uzun süre susmak veya çokça konuşmak gibi sebepler dolayısıyla ağızda veya dişlerde değişiklik olmasın da misvak kullanmak sünnet olur. Çünkü Huzeyfe (r.a.)’nin hadisi şu şekildedir: “Resulullah (a.s.) geceleyin uyandığında ağzını misvaklar idi. ”  Misvakla ovardı, demektir. Değişme özelliğinde ortak olmaları sebebiyle diğer filller de uykuya kıyas edilmiştir.

Namaz sebebiyle ve ağzın değişmesi, dişlerin sararması gibi sebeplerle misvak kullanmak gerektiği gibi, aynı şekilde Kur’an okumak, şeri sözler ve şer’i ilimler öğrenmek, yüce Allah’ın zikri için, yatmadan önce, uyandıktan sonra, evine girince, ölüm döşeğinde, seher vaktinde, yemek için, vitirden sonra, oruçlu için öğ­leden önce misvak kullanmak gerekir. Şafiiler şunu de eklemişlerdir: Misvaktan önce, sonra ve aynca yiyeceklerin etkisi dolayısıyla dişler arasında kalan yemek kı­rıntılarını çıkartmak da sünnettir.
Bunun delillerine gelince: Buhari ve Tirmizi müstesna Kütüb-i Sitte ravilerinin Hz. Aişe’ den yaptıkları şu rivayettir: “Peygamber (a.s.) evine girdiğinde misvak
kullanmakla işe başlardı. “

İbni Mace, Ebu Ümame’den şunu rivayet etmektedir: “Ben misvak kullanırdım. O kadar ki ağzımın ön taraflarının aşınacağından korktum.”  Hz. Aişe’den rivayete göre: “Resulullah (a.s.) gece veya gündüz olsun, uyuyup uyandı mı, abdest almadan önce mutlaka misvak kullanırdı.”  Bir diğer sebebi ise uyku, yemek ve buna benzer şeyler ağzın kokusunu değiştirir. Misvak
ise ağız kokusunu gidermek ve ona hoş bir koku vermek için meşru kılınmış­tır.

Vehbe Zuhayli-İslam Fıkhı Ansiklopedisi

Yazar Bilgileri

İçerik Sayısı : 154

Bir yorum yazın© 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Caizmi.net © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı İlerleyin