Satranç Oynamak Caiz Midir?

Satranç Oynamak Caiz Midir?

Satranç oynamak caiz midir? ...

Vahhabilik nedir? Bunların amacı nedir?

Vahhabilik nedir? Bunların amacı nedir?

Suudi Arabistan'da bulunan bir mezheptir. Vahhabilik mezhebinin bazı görüşleri Ehl-i Sünnete terstir... ...

Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Ticaretle meşgul olan bir müslümanın özen göstermesi gereken ilk önemli konu, haram kılınan malların satışını yapmamaktır. Allah bir şeyi haram kılmışsa, onun bedelini de haram kıl ...

Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız?

Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız?

Sırat-ı mustakim üzere olmak evvela Kur'an'ı bilmekle olur. Kur'an'ın yolu dosdoğru (mustakim) yoldur... Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız? Hangi sıfat ve vasıflara s ...

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

MİSVAK'IN TARİFİ Sivak (misvak) sözlükte oğmak, oğuştunnak ve bunu yapmak için kullanılan alet anlamındadır. Şer'i ıstılahta, dişlerde ve-dişlerin etrafında bulunan sanlığın ve bun ...

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İman esaslarını kısaca açıklar mısınız?

İslâm dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun ...

Kur’an’da ‘insanların çoğu yanlış yoldadır’ buyruluyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Kur’an’da ‘insanların çoğu yanlış yoldadır’ buyruluyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Kur'an'ı Kerimde 'İnsanların  çoğunluğa uyarsan seni doğru yoldan saptırırlar' buyruluyor... ...

Tağut Nedir?

Tağut manası itibariyle 'azgın olan, haddi aşan, makamını aşan' anlamlarına gelir. Kısacası tağut haddini aşmaktır. Bu bir insan da olabilir, devlet de olabilir ...

Read more

Satranç Oynamak Caiz Mi?

Hanefi, Maliki ve Hanbeli fukahasına göre satranç oynamak haramdır. Şafilere göre ise mekruhtur. Mekruh olduğunu söyleyenler dini hayata dönük bir faydasının olmamasına ve ona ihtiyaç duyulmamasına dikkat çekmişlerdir. ...

Read more

Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?

Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisapa, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekat veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir y ...

Read more


© 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Caizmi.net © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı İlerleyin